Verificati daca o firma aplica TVA la incasare

TVA la incasare

Important!!

Sistemul TVA la incasare are doua componente de care trebuie sa tineti cont:

- obligatiile banesti privind TVA pot intarzia pana la data obtinerii echivalentului in bani a bunurilor si / sau serviciilor;

- dreptul deducerii taxei pe valoare adaugata poate fi amanat pana la data cand a fost platita TVA aferenta bunurilor/serviciilor.

Verificati automat pe Aflati  daca o firma aplica TVA, TVA la incasare si Split TVA.

Cine poate aplica sistemul TVA la incasare?

Potrivit Art. 282 din noul Cod Fiscal, intrunesc conditiile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

- persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform Art. 316, care au sediul activitatii economice in Romania si a caror cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul calendaristic precedent. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri este inferioara plafonului 2.250.000 lei si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, va putea folosi sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, cu conditia ca la data exercitarii optiunii (data de 25 ianuarie inclusiv) sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

- persoanele impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a) din noul Cod Fiscal, care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului si care opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Aceste persoane care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 - "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare", din care sa rezulte ca opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare din momentul inregistrarii sale in scopuri de TVA.

Continuarea aplicarii sistemului TVA la incasare

Atentie:

Se considera ca persoana impozabila a optat in mod tacit pentru continuarea aplicarii sistemului TVA la incasare, neavand obligatia sa depuna formularul 097 (Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare), daca in anul precedent a aplicat sistemul TVA la incasare, insa cifra sa de afaceri nu a depasit plafonul stabilit: 2.250.000 lei.

Conform prevederilor din Codul fiscal, cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/ prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 275 si 278, realizate in cursul anului calendaristic.

Cand poate inceta sistemul TVA la incasare?

Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare se face atunci cand persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare depasesc plafonul cifrei de afaceri de 2.250.000 lei. Aceste persoane aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit. In acest caz, persoanele impozabile sunt obligate sa depuna la organele fiscale competente formularul 097 (Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare).

Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, dar cifra de afaceri nu depaseste in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, pot renunta oricand la aplicarea sistemului respectiv.

Cine nu poate aplica sistemul TVA la incasare?

Persoanele care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:

* persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic, potrivit prevederilor din Art. 269, alin. (9) (au relatii stranse din punct de vedere financiar, economic si organizatoric);

* persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;

* persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei;

* persoanele impozabile care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA.